Για Επιχειρήσεις

Factoring

Το Factoring είναι ένα σχετικά νέο χρηματοοικονομικό προϊόν στην εγχώρια αγορά, που δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση σας να εκχωρήσει τις απαιτήσεις της μαζί με το λειτουργικό κόστος που τις συνοδεύει (εισπράξεις) στη Τράπεζα μας, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση τους. Επιπλέον, η Τράπεζα χρηματοδοτεί τις απαιτήσεις αυτές, αξιολογεί σε συνεχή βάση τη φερεγγυότητα των χρεωστών σας και παρέχει ασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής τους.

Συγκεκριμένα το Factoring μπορεί να περιλαμβάνει μέρος ή και το σύνολο των πιο πάνω υπηρεσιών και μπορεί να προσαρμόζεται στις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες.

Διακρίνεται σε:

Το Factoring ως σύγχρονο και ευέλικτο χρηματοοικονομικό εργαλείο συνδυάζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Εξασφάλιση και ενίσχυση ρευστότητας σε συνεχή βάση, ανάλογα με τις πωλήσεις σας.
  • Αποτελεσματική διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων σας.
  • Μείωση λειτουργικού κόστους διαχείρισης και είσπραξης των απαιτήσεων σας.
  • Βελτίωση των όρων πωλήσεων και της ανταγωνιστικότητας.
  • Αμεση εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών.
  • Συνεχής προληπτικός έλεγχος πιστωτικού κινδύνου.
  • Δημιουργία ασφαλών συνθηκών ανάπτυξης για την επιχείρηση σας ( ασφάλιση πιστωτικού κινδύνου).
  • Βελτίωση της εικόνας του ισολογισμού, στις περιπτώσεις factoring χωρίς αναγωγή.
  • Δυνατότητα ανάπτυξης της επιχείρησης σας, εκ του ασφαλούς, σε άγνωστες αγορές του εξωτερικού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000