Καταθέσεις

Repos

REPOS είναι η πώληση από την Τράπεζα τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της, με ταυτόχρονη συμφωνία για την επαναγορά τους μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

Με τα REPOS επιτυγχάνεται:

  • Υψηλή αποδοτικότητα της ρευστότητάς σας για χρονικά διαστήματα που εσείς επιλέγετε
  • Υψηλό βαθμό ασφαλείας των χρημάτων σας
  • Δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού τίτλου σε περισσότερα από ένα άτομα
  • Εξασφάλιση σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του αποδεικτικού τίτλου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000