Δάνεια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δάνεια Μακροπρόθεσμα

Μακροπρόθεσμα

Χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών των επιχειρήσεων, όπως:

  • Δάνεια για αγορά οικοπέδων
  • Δάνεια για κτιριακές εγκαταστάσεις
  • Δάνεια μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Δάνεια μεταφορικών μέσων
  • Δάνεια αγοράς τεχνογνωσίας
  • Δάνεια αγοράς μετοχών και εταιρικών μεριδίων

Ύψος Χρηματοδότησης:

Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει μέχρι και στο 100% της αξίας της επένδυσης.

Επιτόκιο χρηματοδότησης:

Επιτόκιο κυμαινόμενο, το οποίο βασίζεται στο Ελάχιστο Επιτόκιο Δανείων (Ε.Ε.Δ.) της Τράπεζας.

Επιπλέον παροχές:

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το νόμισμα με το οποίο θέλει να χρηματοδοτηθεί καθώς η Τράπεζα του παρέχει την ευχέρεια να αλλάζει το νόμισμα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές συναλλάγματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δάνεια Μακροπρόθεσμα