Δάνεια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δάνεια Βραχυπρόθεσμα

Βραχυπρόθεσμα

H Attica Bank χορηγεί βραχυπρόθεσμα δάνεια:

  • Για κάλυψη αναγκών του παραγωγικού και συναλλακτικού κυκλώματος των επιχειρήσεων
  • Για προετοιμασία παραγγελιών εσωτερικού – εξωτερικού
  • Για εκτέλεση συμβάσεων

Ύψος Χρηματοδότησης:

Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να καλύψει μέχρι και το 100% των βραχυπρόθεσμων αναγκών της επιχείρησης.

Διάρκεια Χρηματοδότησης:

Καθορίζεται σύμφωνα με το παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωμά της χρηματοδότησης.

Επιτόκιο χρηματοδότησης:

Επιτόκιο κυμαινόμενο, το οποίο καθορίζεται με βάση το Ελάχιστο Επιτόκιο Χρηματοδοτήσεων (Ε.Ε.Χ) ή το Προνομιακό Επιτόκιο Βραχυπροθέσμων Χρηματοδοτήσεων (Π.Ε.Β.Χ.) πλέον ενός περιθωρίου. Επίσης, ως επιτόκιο χρηματοδότησης μπορεί να καθοριστεί το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς.

Επιπλέον παροχές:

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το νόμισμα με το οποίο θέλει να χρηματοδοτηθεί καθώς η Τράπεζα του παρέχει την ευχέρεια να αλλάζει το νόμισμα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές συναλλάγματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δάνεια Βραχυπρόθεσμα