Λύστε τις απορίες σας μέσα από τις συχνές ερωτήσεις

Είμαστε πάντα δίπλα σας

Συχνές Ερωτήσεις

Όριο Ανάληψης Μετρητών

Επιτρέπονται οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ATM) έως του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) ανά ημερολογιακό μήνα ανά καταθέτη (Customer ID), ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άνοιγμα Νέων Καταθετικών Λογαριασμών

Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα, ανεξαρτήτως της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID).

Προσθήκη Συνδικαιούχων

Επιτρέπεται η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό από φυσικό πρόσωπο σε πιστωτικό ίδρυμα, ανεξαρτήτως της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID).

Χρήση Πιστωτικών Καρτών στο Εξωτερικό

Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων ΦΕΚ 84 / Άρθρο 1 Παρ.4, επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στο εξωτερικό για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών χωρίς μετρητά έως το ανώτατο όριο που ορίζεται ανά πιστωτικό ίδρυμα με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Απαγορεύσεις Ανάληψης Μετρητών

Απαγορεύονται οι αναλήψεις μετρητών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα

Λογαριασμός Μισθοδοσίας

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε στο κατάστημα προκειμένου να ανοίξετε Λογαριασμό Μισθοδοσίας Ταμιευτηρίου είναι:

  • Εκκαθαριστικά Σημειώματα
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ΔΕΗ
  • Λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας
  • Βεβαίωση εργοδότη ή αναγγελία πρόσληψης ή αν ήδη εργάζεσθε αρκετό καιρό πίνακα προσωπικού

Έκδοση Πιστωτικής Κάρτας

Επισκεφθείτε το πλησιέστερο σε εσάς κατάστημα της Attica Bank καθώς θα χρειαστεί εξέταση του αιτήματός σας.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε στο κατάστημα προκειμένου να δρομολογηθεί το αίτημά σας προς εξέταση είναι:

  • Εκκαθαριστικά Σημειώματα των 2 τελευταίων φορολογικών ετών
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ
  • Λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας
  • Πρόσφατο αντίγραφο μισθοδοσίας (για μισθωτούς υπαλλήλους) ή Τελευταίο έντυπο Ε3