Χρήσιμα Εργαλεία

ΟΜΙΛΟΣ Χρήσιμα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Ειδικοί Όροι Τραπεζικών Εργασιών

Ειδικοί Όροι Τραπεζικών Εργασιών

Οι αναφερόμενοι Ειδικοί Όροι Τραπεζικών Εργασιών είναι σύμφωνοι με την ΠΔΤΕ 2501/31-10-2002, υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική συμφωνία. Ορισμένες ειδικές και εξειδικευμένες εργασίες καθώς και η τιμή συναλλάγματος δεν αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο.

Γι αυτό οι κ.κ. πελάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Καταστήματος για τους πλήρεις και λεπτομερείς όρους κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Σε περίπτωση παραπόνων παρακαλούνται οι κ.κ. πελάτες να απευθύνονται στους Διευθυντές των Καταστημάτων. Εφόσον δεν τύχουν ικανοποιητικής απάντησης παρακαλούνται να απευθύνονται εγγράφως στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης / Υπηρεσία Παραπόνων, Ομήρου 23, 106-72 Αθήνα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000
ΟΜΙΛΟΣ Χρήσιμα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Ειδικοί Όροι Τραπεζικών Εργασιών