Λογαριασμοί Όψεως

ΙΔΙΩΤΕΣ Καταθέσεις Λογαριασμοί Όψεως Λογαριασμός Όψεως Άτοκος

Λογαριασμός Όψεως Άτοκος

Χαρακτηριστικά:
Είναι λογαριασμός πρώτης ζήτησης για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, για την προσωρινή συγκέντρωση των ταμειακών διαθεσίμων τους. Εξυπηρετεί την διενέργεια εμπορικών συναλλαγών, τη διακίνηση χρήματος και κυρίως τις πληρωμές χωρίς μετρητά. Για το λόγο αυτό χορηγείται στον δικαιούχο καρνέ επιταγών. Ο πελάτης ενημερώνεται για την κίνηση του λογαριασμού µε αντίγραφο κινήσεων.
Ο λογαριασμός κινείται µε επιταγές ή μετρητά. Η τροφοδότηση του λογαριασμού γίνεται µε μετρητά, µε επιταγή, ή µε έμβασμα.

Εκτοκισµός:
Ο λογαριασμός δεν εκτοκίζεται.

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές:
1. Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών µε προτυπωµένο το ονοματεπώνυμο του καταθέτη ή την επωνυμία της επιχείρησης, χωρίς την είσπραξη της προβλεπόμενης προμήθειας για τις ονοµατοποιηµένες επιταγές.
2. Δυνατότητα έκδοσης προσωποποιηµένων επιταγών σε λογαριασμούς εταιριών.
4. Χορήγηση χρεωστικής κάρτας Αttica Debit Me, μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜ της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜ όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
5. Δυνατότητα πληρωμής χωρίς έξοδα, λογαριασμών κοινής ωφέλειας ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ κλπ, µε πάγιες εντολές που συνδέονται με τον λογαριασμό.
6. Δυνατότητα πληρωμής οφειλών ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΦΠΑ.
7. Κινήσεις στο λογαριασμό μπορούν να διενεργούνται και µέσω ATM και μέσω E-Banking.
8. Ο λογαριασμός προσφέρεται και σε ξένο νόμισμα.

Σε ποιους απευθύνεται το προϊόν:
Δικαιούχοι του λογαριασμού μπορεί να είναι είτε νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ,ΕΠΕ, ΝΠΙΔ,ΝΠΔΔ), είτε φυσικά με εμπορική δραστηριότητα. Τα φυσικά πρόσωπα επιτρέπεται να ανοίγουν και κοινούς λογαριασμούς.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000
ΙΔΙΩΤΕΣ Καταθέσεις Λογαριασμοί Όψεως Λογαριασμός Όψεως Άτοκος