Λογαριασμοί Όψεως

ΙΔΙΩΤΕΣ Καταθέσεις Λογαριασμοί Όψεως Έντοκος Λογαριασμός Όψεως Κλιμακούμενου Επιτοκίου

Έντοκος Λογαριασμός Όψεως Κλιμακούμενου Επιτοκίου

Χαρακτηριστικά:
Είναι λογαριασμός α’ ζήτησης για επαγγελματίες και επιχειρήσεις για την συγκέντρωση των ταμειακών διαθεσίμων τους ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πολύ ανταγωνιστικά επιτόκια. Ο πελάτης ενημερώνεται για την κίνηση του λογαριασμού µε αντίγραφο κινήσεων. Απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης (σήμερα €1.500).

Εκτοκισµός:
Το επιτόκιό ισχύει για το σύνολο του ποσού της κατάθεσης. Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται στο μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού και καταλογίζονται µε το κλείσιμο της τελευταίας ημέρα κάθε ημερολογιακού εξαμήνου (30/06 και 31/12). Οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φόρο (σήμερα 15%).

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές:
1. Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών µε προτυπωµένο το ονοµατεπώνυµο του καταθέτη ή την επωνυμία της επιχείρησης, χωρίς την είσπραξη της προβλεπόμενης προμήθειας για τις ονοματοποιημένες επιταγές.
2. Δυνατότητα έκδοσης προσωποποιηµένων επιταγών σε λογαριασμούς εταιριών.
3. Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ κλπ, µε πάγιες εντολές που συνδέονται με τον λογαριασμό.
4. Δυνατότητα πληρωμής οφειλών ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΦΠΑ.
6. Χορήγηση χρεωστικής κάρτας Αttica Debit Me, μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜ της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜ όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
7. Κινήσεις στο λογαριασμό μπορούν να διενεργούνται και µέσω ATM και μέσω E-Banking.
8. Ο λογαριασμός προσφέρεται και σε ξένο νόμισμα.

Σε ποιους απευθύνεται το προϊόν:
Σε κάθε επιχείρηση που εκδηλώνει ενδιαφέρον για άνοιγμα έντοκου όψεως. Γενικά, σε νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ,ΕΠΕ, ΝΠΙΔ,ΝΠΔΔ), είτε φυσικά με εμπορική δραστηριότητα.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ
Κλίμακες                           Ονομαστικό Επιτόκιο
 
0 - €10.000                         ΒΕΤ 0,15% Χ 20%    0,03%
€10.000,01 - €30.000         ΒΕΤ 0,15% Χ 60%    0,09%
€30.000,01 - €50.000         ΒΕΤ 0,15% Χ 80%    0,12%
€50.000,01 - €100.000       ΒΕΤ 0,15% Χ 100%   0,15%
€100.000,01 - €300.000     ΒΕΤ 0,15% Χ 120%   0,18%
€300.000,01 - €500.000     ΒΕΤ 0,15% Χ 140%   0,21%
€500.000, 01 και άνω         ΒΕΤ 0,15% Χ 160%   0,24%

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000
ΙΔΙΩΤΕΣ Καταθέσεις Λογαριασμοί Όψεως Έντοκος Λογαριασμός Όψεως Κλιμακούμενου Επιτοκίου