Τρεχούμενοι Λογαριασμοί

Τρεχούμενος Λογαριασμός

Χαρακτηριστικά:

Είναι έντοκος λογαριασμός α’ ζήτησης και απευθύνεται σε ιδιώτες και επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πληρωμές αγαθών και υπηρεσιών με τη χρήση επιταγών. Ο λογαριασμός κινείται με μετρητά ή επιταγές οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς περιορισμούς στο ποσό και για ολόκληρο το διαθέσιμο υπόλοιπο. Ο πελάτης ενημερώνεται για την κίνηση του λογαριασμού με μηνιαίο και εξαμηνιαίο αντίγραφο.

Εκτοκισµός:

Ο λογαριασµός είναι έντοκος. Το επιτόκιο εφαρµόζεται σε όλο το ποσό. Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται στο βαλεριακό υπόλοιπο του λογαριασµού και καταλογίζονται µε το κλείσιµο της τελευταίας ηµέρας κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου (30/06 και 31/12). Οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φόρο (σήµερα 15%).

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές:

  1. Χορήγηση καρνέ επιταγών µε προτυπωµένο το ονοµατεπώνυµο του καταθέτη.
  2. Εκδίδεται αντίγραφο κινήσεων λογαριασμού (statement).
  3. Μέσω της χρεωστικής κάρτας attica Debit me, υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜ της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜ όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
  4. Κινήσεις στον λογαριασµό µπορούν να διενεργούνται και µέσω ATM και e-banking. Αυτή την περίοδο, οι συναλλαγές μέσω e-banking παρέχονται δωρεάν (όλες πλην εμβασμάτων).
  5. ∆υνατότητα εξόφλησης λογαριασµών ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ,ΕΥΑΘ, VISA μέσω παγίων εντολών.

Σε ποιους απευθύνεται το προϊόν:

Σε καταθέτες οι οποίοι επιθυμούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους χωρίς να δεσμεύονται από μία προθεσμιακή κατάθεση και παράλληλα να έχουν τη δυνατότητα αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με τη χρήση επιταγών.

Επιτόκιο:

0,10% ανεξαρτήτως λογιστικού και μέσου υπολοίπου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000