Τρεχούμενοι Λογαριασμοί

ΙΔΙΩΤΕΣ Καταθέσεις Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Τρεχούμενος Λογαριασμός Αυξημένου Επιτοκίου

Τρεχούμενος Λογαριασμός Αυξημένου Επιτοκίου

Χαρακτηριστικά:
Είναι έντοκος λογαριασμός α’ ζήτησης στον δικαιούχο του οποίου χορηγείται καρνέ επιταγών για εξυπηρέτηση των αναγκών του. Απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης (σήµερα €5.000). Ο πελάτης ενημερώνεται για την κίνηση του λογαριασμού με αντίγραφο κινήσεων.

Εκτοκισµός:
Το επιτόκιο εφαρμόζεται κλιμακωτά και όχι για το σύνολο του ποσού. Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται στο μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού. Αν το μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο είναι μικρότερο των €5.000, ο λογαριασμός εκτοκίζεται µε το επιτόκιο του απλού τρεχούμενου.

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές:
1. Χορήγηση καρνέ επιταγών  µε προτυπωµένο το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.
2. Εκδίδεται αντίγραφο κινήσεων λογαριασμού (statement).
3. Χορήγηση χρεωστικής κάρτας Αttica Debit Me, μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜ της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜ όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
4. Κινήσεις στον λογαριασμό μπορούν να διενεργούνται και µέσω ATM και E-Banking.
5. Δωρεάν συναλλαγές μέσω e-banking (όλες πλην εμβασμάτων).
6. Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ κλπ μέσω παγίων εντολών που συνδέονται με τον λογαριασμό.
7. Δυνατότητα πληρωμής οφειλών ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΦΠΑ.

Σε ποιους απευθύνεται το προϊόν:
Σε καταθέτες οι οποίοι επιθυμούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους χωρίς να δεσμεύονται από μία προθεσμιακή κατάθεση και παράλληλα να έχουν τη δυνατότητα αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με τη χρήση επιταγών. Ακόμα, απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να έχουν αυξημένο επιτόκιο στις καταθέσεις τους.


ΕΠΙΤΟΚΙΑ
Από €5.000,01 έως €10.000                     0,10%
Από €10.000,01 έως €50.000                   0,20%
Από €50.000,01 έως €150.000                  0,30%
Από €150.000,01 έως €600.000                0,40%
Για ποσά μεγαλύτερα των  €600.000,01     0,50%

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000
ΙΔΙΩΤΕΣ Καταθέσεις Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Τρεχούμενος Λογαριασμός Αυξημένου Επιτοκίου