Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου

Attica ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Χαρακτηριστικά:

Είναι λογαριασμός πρώτης ζήτησης που συνδυάζει υψηλή απόδοση µε άμεση πρόσβαση στα χρήματα, χωρίς τους περιορισμούς των προθεσμιακών καταθέσεων. Η διαφορά του με το απλό ταμιευτήριο είναι το υψηλό επιτόκιο για οποιοδήποτε ποσό, από το πρώτο ευρώ και με μηναία απόδοση τόκων. Τα χρήματα είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή, με μόνη προϋπόθεση ότι επιτρέπονται μέχρι 3 αναλήψεις/χρεώσεις το  μήνα  (στις  οποίες  δεν  περιλαμβάνονται αναλήψεις από πάγιες εντολές για πληρωμές ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ). Για πάνω από 3 αναλήψεις το μήνα, ο λογαριασμός εκτοκίζεται, για το μήνα αυτό, με το Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου (Β.Ε.Τ) της Τράπεζας (σήμερα 0,15%).

Εκτοκισμός:

• Οι τόκοι αποδίδονται στον πελάτη σε μηνιαία βάση, άρα κεφαλαιοποιούνται κάθε μήνα με αποτέλεσμα να αυξάνεται η απόδοση του λογαριασμού.
• Σε περίπτωση που ο αριθμός των αναλήψεων/χρεώσεων υπερβεί τις 3 μέσα στο διάστημα ενός ημερολογιακού μήνα, τότε το επιτόκιο του λογαριασμού για τον μήνα αυτό, θα μειώνεται στο Β.Ε.Τ (σήμερα 0,15%). Για τον επόμενο μήνα ισχύει επιτόκιο 0,75%, εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις.
• Οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φόρο (σήμερα 15%).
• Το χρεωστικό επιτόκιο είναι ίσο με το αντίστοιχο του απλού  Ταμιευτηρίου

Επιτόκιο:

Σήμερα είναι 0,75% από το πρώτο ευρώ και για όλο το ποσό του λογαριασμού, με την προϋπόθεση ότι διενεργούνται μέχρι και 3 αναλήψεις/χρεώσεις στη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα.

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές:

1.   Ο λογαριασμός δεν χρεώνεται με λειτουργικά έξοδα.
2.   Χορήγηση Βιβλιαρίου Ταμιευτηρίου.
3.  Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 2.000 ευρώ. Εξαιρείται η περίπτωση ανοίγματος λογαριασμού Υπερταμιευτηρίου για σύνδεση με προθεσμιακή κατάθεση, δηλαδή λογαριασμός στον οποίο θα μεταφέρονται οι τόκοι.
4.  Χορήγηση χρεωστικής κάρτας Attica Debit Me  μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜs της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜs όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
5.  Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, κλπ μέσω πάγιων εντολών που συνδέονται   με τον λογαριασμό.
6.   Ο λογαριασμός προσφέρει ελκυστικό επιτόκιο παράλληλα με τη δυνατότητα τριών αναλήψεων το μήνα, οι οποίες είναι αρκετές για τους συνήθεις καταθέτες ταμιευτηρίου.
7.   Ο καταθέτης μπορεί παράλληλα να διατηρεί ένα λογαριασμό απλού ταμιευτηρίου, με μικρό σχετικά υπόλοιπο, τον  οποίο  θα  έχει  συνδεδεμένο με  πάγιες  εντολές  όπως  δόσεις  δανείων, πληρωμή πιστωτικής κάρτας κλπ, ώστε να μην πραγματοποιούνται πολλές κινήσεις και έτσι να απολαμβάνει το υψηλό επιτόκιο κάθε μήνα.
8.   Ως αναλήψεις/χρεώσεις θεωρείται το σύνολο των δυνατών εγγραφών, δηλαδή κινήσεις (αναλήψεις) στα ταμεία της Τράπεζας, στα ΑΤΜs, αυτόματες χρεώσεις (π.χ. προμήθειες ΔΙΑΣ για αναλήψεις από ΑΤΜs άλλων τραπεζών, δημιουργία προθεσμιακής, εξόφληση δόσεων δανείων, Visa κλπ), χρεώσεις μέσω Internet banking κλπ. Εξαιρούνται οι εγγραφές εξόφλησης παγίων εντολών ΔΕΚΟ, χρεωστικών τόκων και παρακράτησης φόρου τόκων καταθέσεων.
9.   Απεριόριστος αριθμός καταθέσεων.
10. Κινήσεις στο λογαριασμό μπορούν να διενεργούνται και μέσω ΑΤΜ και μέσω Ε- Βanking.

Σε ποιους απευθύνεται το προϊόν:

• Σε όσους επιθυμούν υψηλές αποδόσεις ακόμα και για σχετικά μικρά ποσά καταθέσεων.
• Σε όσους θέλουν να έχουν άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους χωρίς να δεσμεύονται από μια προθεσμιακή κατάθεση.
• Σε όσους δεν πραγματοποιούν αναλήψεις συχνά.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000