Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου

ΙΔΙΩΤΕΣ Καταθέσεις Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου Απλός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου

Απλός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου

Χαρακτηριστικά:

Είναι  λογαριασμός  πρώτης  ζήτησης  για  ιδιώτες.  Ο  πελάτης  παραλαμβάνει  ενυπόγραφα  βιβλιάριο ταμιευτηρίου, προκειμένου να παρακολουθεί τις κινήσεις του λογαριασμού του, ενώ δεν εκδίδεται
βιβλιάριο επιταγών.

Δικαιούχοι:

Μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Εκτοκισμός:

Το επιτόκιο σήμερα εφαρμόζεται σε όλο το ποσό της κατάθεσης. Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται στο μέσο 6µηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού. Οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φόρο (σήμερα 15%).

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές:

1. Δεν απαιτείται ελάχιστο αρχικό ποσό κατάθεσης.
2. Ο λογαριασμός δε χρεώνεται με λειτουργικά έξοδα.
3. Χορήγηση βιβλιαρίου καταθέσεων.
4. Χορήγηση χρεωστικής κάρτας Attica Debit Me  μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜs της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜs όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
5. Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, κλπ μέσω πάγιων εντολών που συνδέονται με τον λογαριασμό.
6. Παρέχονται ασφαλιστικές καλύψεις σε περίπτωση ατυχήματος ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού.
7. Κινήσεις στο λογαριασμό μπορούν να διενεργούνται και µέσω ATM και μέσω E-Banking.
8. Ο λογαριασμός προσφέρεται και σε ξένο νόμισμα.

Σε ποιους απευθύνεται το προϊόν:

Σε ιδιώτες που θέλουν να έχουν άμεση πρόσβαση, μέσω των ΑΤΜs ή των καταστημάτων της Τράπεζας, στα χρήματά τους χωρίς να δεσμεύονται με προθεσμιακή κατάθεση. Ακόμα, σε όσους επιθυμούν να εκτελούν αυτόματα πληρωμές λογαριασμών.
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000
ΙΔΙΩΤΕΣ Καταθέσεις Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου Απλός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου