Attica DOUBLE PROFIT

Attica DOUBLE PROFIT

3μηνη ή 6μηνη Προθεσμιακή Κατάθεση που καλύπτει την ανάγκη σας για αληθινά υψηλές αποδόσεις, με ιδιαίτερα ελκυστικό επιτόκιο και δώρο το 100% του συνόλου των τόκων!
Οι τόκοι αποδίδονται μηναία και καταβάλλονται αυτόματα σε καταθετικό λογαριασμό επιλογής σας κάθε μήνα στην επέτειο έναρξης της κατάθεσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ, διάρκειας 3μηνών ή 6 μηνών
  • Ετήσιο Επιτόκιο: Ονομαστικό ετήσιο μικτό επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκεια της προθεσμιακής: 0,70% για τους 3μήνες και 0,80% για τους 6μήνες
  • Ελάχιστο ποσό κατάθεσης €20.000
  • Μηνιαία καταβολή τόκων.  Συνολικά γίνονται 3 καταβολές για την 3μηνη και 6 καταβολές για την 6μηνη κατάθεση
  • Δώρο στη λήξη: καταβολή επιπλέον ποσού ίσου με το 100% του συνόλου των τόκων περιόδου της κατάθεσης. Δηλαδή τόκοι επιπλέον 3 μηνών για την 3μηνη Προθεσμιακή Κατάθεση και τόκοι επιπλέον 6 μηνών για την 6μηνη Προθεσμιακή Κατάθεση. Έτσι η Ετήσια Μικτή Απόδοση ανέρχεται σε 1,40% για την προθεσμιακή 3μηνης διάρκειας και 1,60% για την προθεσμιακή 6μηνης διάρκειας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί πρόωρη εξόφληση
  • Επιτρέπεται μόνο πρόωρη ολική εξόφληση, στην οποία περίπτωση οι τόκοι λογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ειδικούς όρους που αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν.

 

* Οι τόκοι των καταθέσεων υπόκεινται σε φορολογία 15% σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσίαΓια αναλυτικές πληροφορίες επί των λεπτομερών όρων διάθεσης του προϊόντος, μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000