Επενδυτικά Προϊόντα

ΙΔΙΩΤΕΣ Επενδυτικά Προϊόντα Χρηματιστηριακές Συναλλαγές

Χρηματιστηριακές Συναλλαγές

  • Αγορές και πωλήσεις Μετοχών, για εταιρείες εισηγμένες στο Χ.Α.Α.
  • Οι εντολές δίνονται στα καταστήματα και εκτελούνται online μέσω των συνεργαζόμενων Χρηματιστηριακών Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • Αγορές Ομολόγων και Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου στην πρωτογενή αγορά
  • Αγορές και πωλήσεις Ομολόγων και Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου στην δευτερογενή αγορά σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές
  • Θεματοφυλακή χρεογράφων
  • Είσπραξη μερισμάτων και τοκομεριδίων
  • Εγγραφή για τη συμμετοχή στη, μέσω δημόσιας προσφοράς, διάθεση μετοχών εταιριών

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα καταστήματα της Attica Bank καθώς και στη Διεύθυνση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών & Margin Account, στο τηλέφωνο 210 3667070 ή στο FAX 210 3667256.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000
ΙΔΙΩΤΕΣ Επενδυτικά Προϊόντα Χρηματιστηριακές Συναλλαγές