Υπηρεσίες για Ιδιώτες -
Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Καταναλωτικά Δάνεια

Μια ολοκληρωμένη σειρά δανείων για την κάλυψη προσωπικών αναγκών και για συγκέντρωση οφειλών.

Οι επιλογές που έχετε για να βρείτε ένα δάνειο που σας ταιριάζει είναι οι ακόλουθες:

Attica 4 Εποχές

Γιατί Attica 4 Εποχές;

Tο δάνειο έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις έκτακτες οικονομικές σας ανάγκες προσφέροντας παράλληλα πολλά πλεονεκτήματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Από €5.000 έως €30.000.

 •  
  Επιτόκιο

  10,40% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,6%).

 •  
  Ελάχιστη Καταβολή

  1,7% επί του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου (με ελάχιστο €30).

 •  
  Διάρκεια

  Η διάρκεια του δανείου καθορίζεται σε συνεννόηση μαζί μας.

 •  
  Άλλα Χαρακτηριστικά

  Δυνατότητα ανακυκλούμενης πίστωσης για διαχρονική κάλυψη των αναγκών των πελατών.

Attica Συμφέρον

Γιατί Attica Συμφέρον;

Τοκοχρεωλυτικό καταναλωτικό δάνειο, για την κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών, και για συγκέντρωση οφειλών από άλλες Τράπεζες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Από €1.000 έως €30.000.

 •  
  Επιτόκιο

  10% (πλέον εισφ. Ν128/75, σήμερα 0,6%).

 •  
  Ελάχιστη Καταβολή

  Καθορίζεται σε συνεννόηση μαζί μας.

 •  
  Διάρκεια

  Μέχρι 120 μήνες.

 •  
  Άλλα Χαρακτηριστικά

  Το δάνειο είναι διαθέσιμο και για τους υφιστάμενους πελάτες της Attica Bank, για τη μεταφορά των ενήμερων υπολοίπων τους.

Attica XL

Γιατί Attica XL;

Τοκοχρεωλυτικό καταναλωτικό δάνειο, για την κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών, αλλά και για μεταφορά ενήμερων οφειλών με στόχο τη γενικότερη ρύθμιση χρεών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Από €5.000 έως €300.000.

 •  
  Επιτόκιο

  Euribor μηνός + spread από 5% (πλέον εισφ. Ν128/75, σήμερα 0,6%).

 •  
  Ελάχιστη Καταβολή

  Καθορίζεται σε συνεννόηση μαζί μας.

 •  
  Διάρκεια

  Από 12 έως 300 μήνες.

 •  
  Άλλα Χαρακτηριστικά

  Η χορήγηση του Αttica XL καλύπτεται υποχρεωτικά με εμπράγματη εξασφάλιση.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Ιδιώτες