Καταναλωτικά Δάνεια

Attica XL 2011

Τοκοχρεωλυτικό καταναλωτικό δάνειο, για την κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών, αλλά και για μεταφορά ενήμερων οφειλών με στόχο την γενικότερη ρύθμιση χρεών.

Το δάνειο Αttica XL 2011 προσφέρεται με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους:

  • Επιτόκιο Euribor μηνός + spread από 5% (πλέον εισφ. Ν128/75, σήμερα 0,6%)
  • Ποσό χορήγησης: από €5.000 έως €300.000
  • Διάρκεια δανείου: Από 12 έως 300 μήνες

Η χορήγηση του Αttica XL 2011 καλύπτεται υποχρεωτικά με εμπράγματη εξασφάλιση.

Για αναλυτικές πληροφορίες επί των λεπτομερών όρων διάθεσης του προϊόντος, απευθυνθείτε στα καταστήματα του δικτύου της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210 3669000.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000