Ενεργειακά Δάνεια

Attica Οικοενέργεια

H Attica Bank, με το πρωτοποριακό πρόγραμμα χρηματοδότησης «Attica Οικοενέργεια», σας προσφέρει μια σπουδαία δυνατότητα: να εξασφαλίσετε ένα σταθερό εγγυημένο εισόδημα, τοποθετώντας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην ταράτσα ή στην στέγη του σπιτιού σας και αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια.

Το νέο δάνειο, «Αttica Οικοενέργεια», καλύπτει 100% το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού και παρέχεται με τους ακόλουθους όρους:

  • Χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο ΕΚΤ, πλέον περιθωρίου 6% (πλέον εισφορών 0,12%, Ν128/75)
  • Ποσό δανείου, από €5.000 μέχρι €45.000
  • Διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 12 έτη
  • Περίοδο χάριτος έως 6 μήνες

Παράλληλα, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του εξοπλισμού. Σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία Generalli, προσφέρει χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο 0,50% ανά €1.000 επένδυσης και πλήρη κάλυψη για υλικές ζημιές που θα υποστούν οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από πολλαπλούς κινδύνους καθώς και απώλεια κερδών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Τελευταίος Λογαριασμός ΔΕΗ (για τον μετρητή στον οποίο θα διενεργείται ο οικονομικός συμψηφισμός)
  • Αντίγραφο της μελέτης της εταιρείας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος
  • Αντίγραφο σύμβασης σύνδεσης με τη ΔΕΗ
  • Σύμβαση συμψηφισμού με το δίκτυο της ΔΕΗ (όταν υπογραφεί)
  • Αντίγραφο του μη εξοφλημένου τιμολογίου

Για αναλυτικές πληροφορίες, απευθυνθείτε στα καταστήματα του δικτύου της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210 3669000.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000