Λοιπά Επενδυτικά Προϊόντα

Repos

Χαρακτηριστικά:

Eίναι η πώληση από την Τράπεζα τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της, με ταυτόχρονη συμφωνία για την επαναγορά τους μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές:

  • Υψηλή αποδοτικότητα της ρευστότητας για χρονικά διαστήματα που επιλέγει ο πελάτης
  • Υψηλό βαθμό ασφαλείας
  • Δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού τίτλου σε περισσότερα από ένα άτομα
  • Εξασφάλιση σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του αποδεικτικού τίτλου

Σε ποιους απευθύνεται το προϊόν:

Αφορά τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα.

Επιτόκιο:

Το επιτόκιο ορίζεται καθημερινά από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων ανάλογα με την Τρέχουσα Διατραπεζική Αγορά επιτοκίων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000