Λοιπά Επενδυτικά Προϊόντα

ΙΔΙΩΤΕΣ Λοιπά Επενδυτικά Προϊόντα Πώληση Εταιρικών & Κυβερνητικών Ομολόγων

Πώληση Εταιρικών & Κυβερνητικών Ομολόγων

Χαρακτηριστικά:

Η πώληση εταιρικών ή /και κρατικών ομολόγων στους πελάτες της Τράπεζας είναι μία εναλλακτική επενδυτική λύση. Η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα πλέον να προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση στις διεθνείς αγορές ομολόγων.Τα ομόλογα μπορούν να έχουν διάρκεια από 1 έως 30 χρόνια και η έκδοση τους να έχει γίνει από διάφορους διεθνείς και εγχώριους οργανισμούς, εταιρείες ή κυβερνήσεις. Σε κάθε ομόλογο επίσης ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του κουπονιού (σταθερό ή κυμαινόμενο), η συχνότητα πληρωμών των κουπονιών (τρίμηνο, εξαμηνιαίο κλπ) και η ποιότητα των εξασφαλίσεων του (μειωμένης εξασφάλισης tier1 ή tier2, κανονικά κλπ).

Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα σε καθημερινή βάση και ο επενδυτής εάν δεν επιθυμεί να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους, έχει το δικαίωμα να τα ρευστοποιήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ποινή. Τα ομόλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως καλύμματα για χρηματοδότηση των πελατών. Οι αποδόσεις των ομολόγων δεν είναι εγγυημένες παρά μόνο εάν το ομόλογο διατηρηθεί έως τη λήξη του.

Σε ποιους απευθύνεται το προϊόν:

Αφορά τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που θέλουν να επενδύσουν (όχι να καταθέσουν) ποσά μεγαλύτερα των €100.000.

Τιμή:

Για οποιοδήποτε ομόλογο ενδιαφέρεται ένας πελάτης, το κατάστημα θα επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων η οποία ανάλογα με την Τρέχουσα Διατραπεζική Αγορά Ομολόγων θα καθορίζει την τιμή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000
ΙΔΙΩΤΕΣ Λοιπά Επενδυτικά Προϊόντα Πώληση Εταιρικών & Κυβερνητικών Ομολόγων