Μέλημα μας ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού Covid-19 και η εξυπηρέτηση των πελατών μας

Αιτήσεις για την αναστολή δόσεων και τόκων ενήμερων δανείων Ιδιωτών

1. Αίτηση Αναστολής Δόσεων Ενήμερων Δανείων

 Για τη διευκόλυνση των πελατών μας που πλήττονται οικονομικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) παρέχουμε τη δυνατότητα, εφόσον είναι δικαιούχοι της έκτακτης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης και το επιθυμούν, αναστολής καταβολής των δόσεων δανείων έως 31/03/2021, συμπληρώνοντας μια εκ των παρακάτω αιτήσεων.

 Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης αναστολής δόσεων δανείου:

  • Θα πρέπει να είστε οφειλέτης ή συνοφειλέτης ενήμερου στεγαστικού ή καταναλωτικού δανείου
  • Θα πρέπει να είστε δικαιούχος παροχής οικονομικής ενίσχυσης
  • Να μην έχετε εναντιωθεί στη διαβίβαση των στοιχείων σας στην οικεία ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κατά τα προβλεπόμενα της 30.03.2020 ΠΝΠ

 Δυνατότητα αναστολής δόσεων έως 31.03.2021 παρέχεται στους πελάτες που δεν είχαν υποβάλλει αίτημα στο παρελθόν, είχαν ενταχθεί στο μέτρο το οποίο έχει λήξει και επιθυμούν να ενταχθούν εκ νέου. Επισημαίνεται ότι ο μέγιστος συνολικός χρόνος αναστολής δόσεων ανά πελάτη είναι αθροιστικά οι 9 μήνες.

 Παρακαλούμε τους πελάτες μας όπως φροντίσουν για την έγκαιρη υποβολή της σχετικής αίτησης, πριν από την ημερομηνία λήξης αυτής (31/03/2021).

 

 

2. Πρόγραμμα Γέφυρα

Η Attica Bank παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που είτε τα ίδια, είτε ο σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος, έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και έχουν ενταχθεί στα ληφθέντα στο πλαίσιο του Covid-19 μέτρα να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα Γέφυρα. Το πρόγραμμα «Γέφυρα» είναι ένα πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του οποίου επιδοτούνται οι δόσεις δανείων που έχουν ως εξασφάλιση προσημείωση ή υποθήκη της κύριας κατοικίας τους. Το Ελληνικό Δημόσιο επιδοτεί για χρονικό διάστημα 9 μηνών συγκεκριμένο ποσοστό της δόσης του δανείου.

Πελάτες που κατά την έγκριση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα Γέφυρα αλλά είναι ενταγμένοι στο μέτρο αναστολής δόσεων ενήμερων δανείων έχουν τη δυνατότητα :

(Α) Να ζητήσουν διακοπή της αναστολής των δόσεων, προκειμένου να υπαχθούν στο Πρόγραμμα Γέφυρα για το διάστημα που απομένει μέχρι να συμπληρωθεί το 9μηνο.

(Β) Να ολοκληρώσουν την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα αναστολής δόσεων και εν συνεχεία να υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής στο Πρόγραμμα Γέφυρα για το διάστημα που απομένει έως ότου συμπληρωθεί το 9μηνο.

 

Πελάτες που είχαν υποβάλλει ενταχθεί στο μέτρο αναστολής δόσεων το οποίο κατά τη στιγμή της αίτησης έχει λήξει μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Γέφυρα κανονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Attica Bank στα τηλέφωνα 2103669000 & 2103669600.