Μέλημα μας ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού Covid-19 και η εξυπηρέτηση των πελατών μας

Αιτήσεις για την αναστολή δόσεων και τόκων ενήμερων δανείων Ιδιωτών

Οι πελάτες της Attica Bank που επιθυμούν την αναστολή των δόσεων ενήμερων δανείων, καλούνται να συμπληρώσουν μια εκ των παρακάτω αιτήσεων. Παρακαλούμε τους πελάτες μας όπως φροντίσουν για την έγκαιρη υποβολή της σχετικής αίτησης, πριν από την ημερομηνία λήξης αυτής (31/12/2020).

Αίτηση αναστολής δόσεων ενήμερων δανείων ιδιωτών

Αίτηση αναστολής δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των Ν.4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010 (Α΄130)