Χρήσιμα Εργαλεία από την Attica Bank

Είμαστε πάντα δίπλα σας

Ανακοίνωση Στατιστικών Στοιχείων

Στο πλαίσιο PSD2 (Payment Services Directive 2), η Attica Bank σε τριμηνιαία βάση προβαίνει σε δημοσίευση αναφορών με ημερήσια στοιχεία σχετικά με τη Διαθεσιμότητα και Επίδοση των:

  • Open APIs, που παρέχονται μέσω του Atticabank API Portal
  • Υπηρεσίας attica e-Banking
  • Υπηρεσίας attica Mobile

Οι Αναφορές περιλαμβάνουν τους παρακάτω δείκτες:

ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ
Uptime (%) Ημερήσιο Ποσοστό Χρόνου Διαθεσιμότητας
Downtime (%) Ημερήσιο Ποσοστό χρόνου Μη Διαθεσιμότητας
PISP Single Response (ms) Μέσος ημερήσιος Χρόνος (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου) που απαιτείται ανά αίτημα, για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στον Πάροχο εκκίνησης Πληρωμών (PISP)
AISP Response (ms) Μέσος ημερήσιος Χρόνος (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου) που απαιτείται για ένα αίτημα , για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών λογαριασμού (αίτημα ανάκτησης υπολοίπου λογαριασμού ή αίτημα ανάκτησης ιστορικών κινήσεων) στον πάροχο Πληροφοριών Λογαριασμού (AISP)
CoF Response (ms) Μέσος ημερήσιος Χρόνος (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου) που απαιτείται ανά αίτημα, για το Confirmation of Funds
Error Rate (%) Ημερήσιο Ποσοστό απαντήσεων με σφάλμα

 

Αναφορές Στατιστικών για το 2019 (Από 01/10/2019 - 31/12/2019)

Αναφορές Στατιστικών για το 2020 (Από 01/01/2020 - 31/03/2020)