Πραγματοποιήστε τις αγορές σας με ασφάλεια

Προπληρωμένες Κάρτες

Attica Prepaid Card Visa, η προπληρωμένη κάρτα αγορών από την Attica Bank.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Υπηρεσία Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη

Οι ηλεκτρονικές σας συναλλαγές πραγματοποιούνται τώρα με ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια, με την αναβαθμισμένη υπηρεσία VISA Secure & Mastercard Identity Check.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Υπηρεσία Έγκαιρης Ειδοποίησης Κακόβουλης Χρήσης

Τι είναι

Η Υπηρεσία Έγκαιρης Ειδοποίησης Κακόβουλης Χρήσης παρέχεται σε όλες τις κάρτες της Attica Bank (πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες). Αποτελεί ένα σύστημα ελέγχου των συναλλαγών, που αποσκοπεί στην προστασία σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Υπηρεσία Attica Debit Card Alerts

Η Attica Bank προσφέρει* τώρα σε όλους τους Κατόχους (Ιδιώτες και Επιχειρήσεις) Χρεωστικών καρτών Visa & Mastercard τη νέα υπηρεσία AtticaDebitCardAlerts.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ευκολία και ταχύτητα στην εκτέλεση των συναλλαγών με χρήση Push Notifications

Η Attica Bank αναβαθμίζει την εμπειρία χρήστη, παρέχοντας έναν νέο τρόπο Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη με χρήση Push Notifications για συναλλαγές μέσω e-banking και για αγορές ή πληρωμές με κάρτες στο διαδίκτυο (Internet).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...