Στεγαστικό Δάνειο | Υπολογισμός Δανείου

Αξία Ακινήτου

Πληκτρολογήστε αξία ακινήτου τουλάχιστον 25.000€

Ποσό Δανείου

Βάσει της αξίας του ακινήτου που καταχωρήσατε το ανώτερο ποσό δανείου μπορεί να σας χορηγηθεί είναι Ελάχιστο ποσό χορήγησης: 20.000 € Μέγιστο ποσό χορήγησης: 300.000 €

Για πόσα έτη

έτη | Πληκτρολογήστε διάρκεια 3 έως 30 έτη | Πληκτρολογήστε τουλάχιστον έτη
3 έτη30 έτη

Επιτόκιο

Ενεργειακή Κατηγορία

Ποσό Δανείου
πρώτα έτη 458,58 υπόλοιπα έτη Ο υπολογισμός της κυμαινόμενης δόσης έχει γίνει με Euribor 3m: 1,459% την 18/10/2022 Ο υπολογισμός της κυμαινόμενης δόσης έχει γίνει με Euribor 3m: 1,459% την 18/10/2022 Μηνιαία Δόση
Ποσό Αποπληρωμής
Συνολικός Τόκος
Χρόνος Αποπληρωμής
Εuribor 3m + % πρώτα έτη Εuribor 3m + % επόμενα έτη Επιτόκιο*δεν συμπεριλαμβάνεται εισφορά Ν.128/75
480 € Δαπάνη Εξέτασης Δανείου
* Τόσο τα στοιχεία που συμπληρώνετε, όσο και η πλοήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα, δεν καταχωρούνται στα αρχεία μας. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού της δόσης και του συνολικού ποσού αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου, με χρήση των συγκεκριμένων υπολογιστικών εργαλείων, βασίζονται σε δεδομένα που έχετε εισάγει, είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν την Τράπεζα. Το ποσό, η διάρκεια η δόση και το συνολικό ποσό αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου ενδέχεται να μεταβληθούν βάσει των τελικών χαρακτηριστικών του δανείου σας, της παρεχόμενης εξασφάλισης και της αξιολόγησης της αίτησής σας, σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική της Τράπεζας. Υφίστανται επιπλέον έξοδα ελέγχου (νομικού και τεχνικού) και προσημείωσης του ακινήτου.
Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα του Δικτύου μας για να ενημερωθείτε από τα στελέχη μας για τα χαρακτηριστικά του δανείου που σας ταιριάζει και να υποβάλλετε την αίτηση χορήγησης στεγαστικού δανείου.