Χρήσιμα Εργαλεία από την Attica Bank

Πίνακας Πιστοποιημένων Στελεχών στην Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

Πιστοποίηση καταλληλόλητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο πατώντας εδώ.