Πιστωτικές Κάρτες

Attica Credit Visa Business

Η εταιρική πιστωτική κάρτα σχεδιασμένη για κάθε ανάγκη της επιχείρησής σας.

business visa card

Απευθύνεται κυρίως σε:

επιχειρήσεις με σκοπό τη χρήση της από τα στελέχη τους για την κάλυψη εξόδων (επαγγελματικά ταξίδια, αγορά εξοπλισμού γραφείου, επαγγελματικά γεύματα κτλ.) που πραγματοποιούν για λογαριασμό της εταιρείας.

ΟΦΕΛΗ

 •  
  Επιτόκιο

  Με την αποπληρωμή του συνόλου του λογαριασμού που εκδίδεται κάθε ημερολογιακό μήνα σε προκαθορισμένη ημερομηνία δεν λογίζονται τόκοι.

 •  
  Παροχή Ρευστότητας

  Παροχή ταμειακής ρευστότητας στην εταιρεία, για το διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία κάθε συναλλαγής μέχρι την εξόφλησή της.

 •  
  Έξοδα Διαχείρισης

  Χαμηλά ετήσια έξοδα διαχείρισης καρτών

 •  
  Όρια

  Δυνατότητα καθορισμού ιδιαίτερου ορίου για κάθε κάρτα στελέχους, άρα καλύτερη διαχείριση εξόδων προσωπικού.

 •  
  Συναλλαγές

  Δυνατότητα συναλλαγών σε εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει το σήμα της VISA.

 •  
  Παροχή Ενημέρωσης

  Αναλυτική ενημέρωση δαπανών με αποστολή μηνιαίου statement, συνολικά στην εταιρεία και ανά κάτοχο κάρτας ξεχωριστά.

 •  
  Ασφάλεια

  Ταχύτητα και ασφάλεια γιατί ανήκει στη νέα γενιά ανέπαφων πιστωτικών καρτών.

 • Ανανέωση

  Η ανανέωση των εταιρικών καρτών Attica Credit Visa Business γίνεται σε ετήσια βάση, κατόπιν ανανέωσης της συνεργασίας με την εκάστοτε εταιρεία.