Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Καταθέσεις

Με ασφάλεια και προοπτική

Λογαριασμός Όψεως

Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα με εμπορική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα, για την εξυπηρέτηση των ταμειακών αναγκών τους εύκολα και γρήγορα.

ΠΑΡΟΧΕΣ

  •  
    Επιταγές

    Εκδίδεται βιβλιάριο επιταγών.

  •  
    Πληρωμή Λογαριασμών

    Δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών μέσω πάγιων εντολών ή μέσω της υπηρεσίας E-Banking.

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις