Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Καταθέσεις

Με ασφάλεια και προοπτική

Repos

REPOS είναι η πώληση από την Τράπεζα τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της, με ταυτόχρονη συμφωνία για την επαναγορά τους μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

ΜΕ ΤΑ REPOS ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ

 •  
  Ρευστότητα

  Υψηλή αποδοτικότητα της ρευστότητάς σας για χρονικά διαστήματα που εσείς επιλέγετε.

 •  
  Ασφάλεια

  Υψηλό βαθμό ασφαλείας των χρημάτων σας.

 •  
  Διαμοίραση

  Δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού τίτλου σε περισσότερα από ένα άτομα.

 •  
  Εξασφάλιση

  Εξασφάλιση σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του αποδεικτικού τίτλου.

Για αναλυτικές πληροφορίες

για τους λεπτομερείς όρους διάθεσης του παραπάνω προϊόντος, απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις