Χρηματοδοτικά Προγράμματα Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB)

Πράσινα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια

Η Attica Bank μέσω της συμμετοχής της στη Δράση «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loansτου Ταμείου «Business Growth Fund» θα συμβάλλει ουσιαστικά στη στήριξη επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν σε ανάπτυξη υποδομών, παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Η Τράπεζα μέσω των σχεδιαζόμενων προϊόντων που θα ενταχθούν στα τρία (3) Ταμεία της Δράσης και θα χορηγούνται με μειωμένο χρηματοοικονομικό κόστος, θα συμβάλλει εμπράκτως στην προσαρμογή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες πράσινης μετάβασης.  

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο με την επωνυμία «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια» που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ) με πόρους που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.