Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας / Covid-19

Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου

Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας / Covid-19

Στήριξη Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου

Δράση «ΤΑΔΥΜ – COVID 19 – Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου»

 

Η Attica Bank σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ ή HDB) συμμετέχει στο Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) παρέχοντας στις μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που έχουν πληγεί από την πανδημία, ένα επιπλέον εργαλείο για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους.

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η δράση αφορά στη χορήγηση δανείων Κεφαλαίου Κίνησης, με επιδότηση επιτοκίου και συνεπένδυση κεφαλαίων της Τράπεζας και του ΤΑΔΥΜ COVID-19, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ), σε αναλογία 1,5:1 (ή 60% : 40% αντίστοιχα).

Τα δάνεια χορηγούνται άτοκα για τα δύο (2) πρώτα έτη και με προνομιακό επιτόκιο (καθώς το 40% του κεφαλαίου του δανείου που προέρχεται από τα κεφάλαια του ΤΑΔΥΜ είναι άτοκο) για τα επόμενα, καθώς και με μειωμένες εξασφαλίσεις και απευθύνονται σε Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 Επιπλέον:

Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει το αίτημα του στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr επιλέγοντας την Τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί. Στη συνέχεια υποβάλει το αίτημα χρηματοδότησης στην Τράπεζα της επιλογής του, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν.