Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 (Β΄Κύκλος) της HDB

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 (Β΄Κύκλος) της HDB

Στήριξη επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης εγγυημένο σε ποσοστό 80% από την HDB (Hellenic Development Bank).

Β’ Κύκλος Εγγυοδοτικού Προγράμματος Επιχειρηματικών Δανείων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων της HDB

Συνεχίζουμε να μένουμε δίπλα σας για το μέλλον της επιχείρησής σας.

Στην Attica Bank, συνεχίζουμε να μένουμε δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους (πολύ μικρές, μικρές, μικρομεσαίες, μεγάλες), που δραστηριοποιούνται σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να στηρίξουμε τη λειτουργία τους εν μέσω της κρίσης που έχει επιφέρει η πανδημία COVID-19. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Α’ Κύκλου και με στόχο την συνέχιση στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την εξυπηρέτηση περισσότερων αιτημάτων δανειοδότησης, συμμετέχουμε εκ νέου στο Β’ Κύκλο του Εγγυοδοτικού Προγράμματος Επιχειρηματικών Δανείων που προσφέρει το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων με την εγγύηση της HDB, μέσα από τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκούς όρους.

Επιπλέον:

Σύμφωνα με το σχεδιαμό της δράσης, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το αίτημα τους στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας την Attica Bank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν.

Για αναλυτικές πληροφορίες

απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία