Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ

Η Attica Bank στην έμπρακτη προσπάθειά της να συμβάλλει δυναμικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας και επιδιώκοντας την ουσιαστική ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού και μελετητικού τομέα, αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδοτικής στήριξης, με τη συμμετοχή της στο Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ.

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΜΕΔΕ.

Το Πρόγραμμα αφορά στην παροχή εγγυήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), προς πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τη χορήγηση δανείων τακτής λήξης, προς τους Έλληνες μηχανικούς, μελετητές και κατασκευαστές για την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος.

Τα δάνεια χορηγούνται για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκούς όρους, καθώς είναι εγγυημένα σε ποσοστό 80% και με δυνατότητα επιδότησης έως το 100% της προμήθειας εγγύησης.

Επιπλέον

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το αίτημά τους στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/, επιλέγοντας την Attica Bank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν.

Για αναλυτικές πληροφορίες

απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Η εγγύηση παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΜΕΔΕ