Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ

Στην Attica Bank, στηρίζουμε το όραμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την εκτέλεση δημόσιων έργων.

Η Attica Bank στην έμπρακτη προσπάθειά της να συμβάλλει δυναμικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας και επιδιώκοντας την ουσιαστική ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού και μελετητικού τομέα, αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδοτικής στήριξης, με τη συμμετοχή της στο Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ.

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΜΕΔΕ.

Επιπλέον

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το αίτημά τους στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/, επιλέγοντας την Attica Bank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν.

Για αναλυτικές πληροφορίες

απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Η εγγύηση παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΜΕΔΕ