Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 (Γ΄Κύκλος) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Tαμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 (Γ΄Κύκλος)

Στήριξη Επιχειρήσεων με ποσοστό 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB)

Γ’ Κύκλος Εγγυοδοτικού Προγράμματος Επιχειρηματικών Δανείων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB)

H Attica Bank συνεχίζει να στηρίζει τις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχει πληγεί σημαντικά εν μέσω της πανδημίας του COVID-19.

Επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην στήριξη των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων που δραστηριοποιούνται στους πληττόμενους τομείς,  χορηγώντας νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης μέχρι €250.000, με ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους μέσω του Γ΄ Κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB).
Η κίνηση στήριξης έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς συμμετοχής της στους προηγούμενους δύο (2)  Κύκλους του Προγράμματος Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της ΕΑΤ, κατά τον οποίο χορηγήθηκαν δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους (μικρομεσαίες και μεγάλες) με την εγγύηση σε ποσοστό 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

 

 

Επιπλέον:

Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει το αίτημα του στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας την Attica Bank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί.

Για αναλυτικές πληροφορίες

απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία