Εγγύηση Επιχειρηματικών Δανείων - Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Εγγύηση Επιχειρηματικών Δανείων - Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB

H Attica Bank στηρίζει έμπρακτα την έρευνα και καινοτομία

Με στρατηγικό στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας ως βασικού μοχλού για την επανεκκίνηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η Attica Bank επεκτείνει την υφιστάμενη συνεργασία της με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), μέσω της συμμετοχής της στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας.

Μέσω του εν λόγω Προγράμματος, η Attica Bank χρηματοδοτεί με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και δυνατότητα παροχής επιχορήγησης σε ποσοστό έως και 20% του δανειακού κεφαλαίου, σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων κριτηρίων, καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτήρα που προάγουν την έρευνα και επιθυμούν να δημιουργήσουν νέα πρωτοποριακά προϊόντα ή υπηρεσίες.

 

Περίοδος Διάθεσης
Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η/12/2025 ή μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το αίτημά τους στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis, επιλέγοντας την Attica Bank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν.

Δικαιολογητικά
Δείτε τη λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών εδώ

 

Για αναλυτικές πληροφορίες

απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία