ΕΣΠΑ 2021-2027

Αξιοποιήστε την επιδότηση για την υπό ίδρυση ή νεοσύστατη μικρή και μικρομεσαία επιχείρησή σας

Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

Η Attica Bank στηρίζει την επιχειρηματικότητα

Είμαστε δίπλα στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν την αποδοτικότητά τους, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης μέσω των κατάλληλων χρηματοδοτικών προϊόντων.
Αξιοποιήστε τις νέες Δράσεις του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και υλοποιήστε τα επενδυτικά σας σχέδια!