Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ / Covid-19

Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ / Covid-19

Η Attica Bank και το ΤΕΠΙΧ II στηρίζουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία CoViD-19, με την παροχή δανείων με επιδότηση επιτοκίου μέσω της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ το νέο Πρόγραμμα «Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου»

Αφορά στη χορήγηση δανείων για κεφάλαιο κίνησης με πλήρη επιδότηση του επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη του δανείου και με ευνοϊκό επιτόκιο για τα επόμενα έτη, λόγω της άτοκης συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ στο δάνειο (η σχέση συνεπένδυσης κεφαλαίων στο δάνειο μεταξύ Τράπεζας και ΤΕΠΙΧ ΙΙ ορίζεται σε 60% - 40% αντίστοιχα).

Ποιους αφορά

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υποστεί περιορισμό ή αναστολή της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Συγκεκριμένα επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που:

 • Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43.000.000
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες
 • Δεν εμφανίζουν ασυνέπεια ή ληξιπροθεσμία σε προγράμματα συνεπένδυσης ή εγγυήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ
 • Η συσσώρευση των ενισχύσεων (de minimis) είναι σύμφωνη με τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις

και επιπλέον

 • Δραστηριοποιούνται στους ΚΑΔ που υπέστησαν επιπτώσεις από τον COVID-19, βάσει της λίστας που έχει ανακοινώσει το Υπ. Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι θα διατηρήσουν για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19.03.2020.

ΣΚΟΠΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

Δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών.

 •  

  Ποσό και διάρκεια δανείου

  €10.000 – €500.000 με εξόφληση από 24 έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος κεφαλαίου από 6 έως 12 μήνες.

 •  

  Επιτόκιο

  Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη θα είναι σταθερό και θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας. Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση με επιτόκιο προνομιακό, κυμαινόμενο που εφαρμόζεται στο 60% του δανείου, καθώς το 40% κάθε χρηματοδότησης που προέρχεται από Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ είναι ΑΤΟΚΟ και επιπλέον δεν επιβαρύνεται με εισφορά του Ν. 128/75.

 •  

  Προϋποθέσεις διατήρησης της ενίσχυσης

  Έλεγχος της διατήρησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για δύο έτη (θα πραγματοποιείται από την Αναπτυξιακή στις 31 Ιανουαρίου ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τα έτη 2021 και 2022).
  Κατά το χρόνο απαίτησης των επιδοτούμενων τόκων δεν θα εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

 •  

  Διαδικασία υποβολής

  Η αίτηση δανειοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως ο πελάτης προσέρχεται στην Τράπεζα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Η Attica Bank ΣΤΗΡΙΖΕΙ την επιχείρησή σας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.

Για αναλυτικές πληροφορίες

Μάθετε περισσότερα για το νέο υποπρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ / CoViD-19». Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας ή καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο της Attica Bank στο τηλέφωνο 210-3669000

Επικοινωνία

ΤΕΠΙΧ II

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις