Ασφαλιστικά Προγράμματα για Επιχειρήσεις

Για το σύγχρονο επιχειρηματία, τα ασφαλιστικά προϊόντα της Attica Bank δίνουν υπεύθυνες λύσεις για αυτά που θέλετε να καλύψετε με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και με το πλέον ανταγωνιστικό κόστος.

Ασφαλίσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων

Δημιουργούμε ασφαλιστήρια συμβόλαια σε πλήρη συνεργασία με τους πελάτες μας, τα οποίο λειτουργούν ως μοχλός ανάπτυξης των Μεγάλων Επιχειρήσεων, μιας και τις απαλλάσσουν από τις επιπτώσεις απρόσμενων γεγονότων, διατηρώντας παράλληλα τις Μεγάλες Επιχειρήσεις σε τροχιά ανάπτυξης.

Ενδεικτικώς μπορείτε να δείτε την παρακάτω ενδεικτική λίστα ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων για Μεγάλες Επιχειρήσεις που σας προσφέρει η Attica Bank:

 • Ασφάλιση Περιουσίας
 • Ασφάλιση Χρημάτων
 • Ασφάλιση Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων
 • Ασφάλιση Τεχνικών Έργων
 • Ασφάλιση Μεταφορών
 • Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών
 • Ασφάλιση Στόλου Αυτοκινήτων

Ασφάλιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Attica Bank δίνει τη δυνατότητα μέσα από ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις, ο επιχειρηματίας να διασφαλίσει:

 • την κτηριακή του εγκατάσταση,
 • τον εξοπλισμό και τα προϊόντα του,
 • τα εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα και τις ειδικές κατασκευές,
 • αλλά και το προσωπικό και τους πελάτες του.

Και για αυτόν ακόμα που θα θελήσει να έχει μια στοχευμένη κάλυψη και πρόσβαση σε βασικές ασφαλιστικές καλύψεις με χαμηλό ασφάλιστρο, δίνουμε την δυνατότητα να διαμορφώσει ένα ουσιαστικό ασφαλιστικό συμβόλαιο για την επιχείρησή του.

Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων

Η κάλυψη της αστικής ευθύνης αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για το οποίο καλείται να μεριμνήσει ο σύγχρονος επιχειρηματίας.

Η Attica Bank συνδράμει τους επιχειρηματίες με λύσεις όπως:

 • Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
 • Αστική Ευθύνη Έργου

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον με αυξανόμενες απαιτήσεις, η κάλυψη της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης αποτελεί πολύτιμο και απαραίτητο εργαλείο για κάθε επαγγελματία.

Προσφέρονται ολοκληρωμένες λύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε ελεύθερους επαγγελματίες (ενδεικτικώς: Δικηγόροι, Λογιστές, Τεχνικοί Ασφαλείας, Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί και Ψυκτικοί, Γιατροί και Συναφείς Επαγγελματίες) να θωρακίσουν τη δραστηριότητα τους, καλύπτοντας παράλληλα και τους συνεργάτες ή/και βοηθούς τους.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία