Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Attica Business Cash

Εξασφαλίστε κεφάλαιο κίνησης, αναπτύξτε την επιχείρησή σας με τη βοήθεια της Attica Bank.

Ο ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασμός Attica Business Cash, σας εξασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητα για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών της επιχείρησής σας.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ύψος Χρηματοδότησης

  Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει από €3.000 έως €60.000

 •  
  Επιτόκιο*

  Κυμαινόμενο Επιτόκιο, 3Μ Euribor πλέον περιθωρίου 9,75%
  *πλέον Εισφοράς Ν.128/75 (σήμερα 0,60%).

 •  
  Διάρκεια

  Αόριστη με ετήσια ανανέωση.

 •  
  Αποπληρωμή

  Πληρωμή των τόκων κάθε ημερολογιακό τρίμηνο (31/3, 30/6, 30/9, 31/12) και ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις