Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Μακροπρόθεσμα

Χρηματοδότηση για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης σας.

Χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών των επιχειρήσεων, όπως:

 • Δάνεια για αγορά οικοπέδων.
 • Δάνεια για κτιριακές εγκαταστάσεις.
 • Δάνεια μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Δάνεια μεταφορικών μέσων.
 • Δάνεια αγοράς τεχνογνωσίας.
 • Δάνεια αγοράς μετοχών και εταιρικών μεριδίων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ύψος Χρηματοδότησης

  Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει μέχρι και στο 100% της αξίας της επένδυσης.

 •  
  Επιτόκιο Χρηματοδότησης

  Επιτόκιο κυμαινόμενο, το οποίο βασίζεται στο Ελάχιστο Επιτόκιο Δανείων (Ε.Ε.Δ.) της Τράπεζας.

Για αναλυτικές πληροφορίες

για τους λεπτομερείς όρους διάθεσης του παραπάνω προϊόντος, απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις