Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Βραχυπρόθεσμα

Βραχυπρόθεσμα δάνεια για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης σας.

Η Attica Bank χορηγεί βραχυπρόθεσμα δάνεια για:

  • Κάλυψη αναγκών του παραγωγικού και συναλλακτικού κυκλώματος των επιχειρήσεων.
  • Προετοιμασία παραγγελιών εσωτερικού – εξωτερικού.
  • Εκτέλεση συμβάσεων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  •  
    Ύψος Χρηματοδότησης

    Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να καλύψει μέχρι και το 100% των βραχυπρόθεσμων αναγκών της επιχείρησης.

  •  
    Διάρκεια Χρηματοδότησης

    Καθορίζεται σύμφωνα με το παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωμά της χρηματοδότησης.

  •  
    Επιτόκιο Χρηματοδότησης

    Επιτόκιο κυμαινόμενο, το οποίο καθορίζεται με βάση το Ελάχιστο Επιτόκιο Χρηματοδοτήσεων (Ε.Ε.Χ) ή το Προνομιακό Επιτόκιο Βραχυπροθέσμων Χρηματοδοτήσεων (Π.Ε.Β.Χ.) πλέον ενός περιθωρίου.

Για αναλυτικές πληροφορίες

για τους λεπτομερείς όρους διάθεσης του παραπάνω προϊόντος, απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις