Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Άλλες Υπηρεσίες

Πάγια προς Εκποίηση

Η Attica Bank προωθεί την πώληση των παγίων που περιλαμβάνονται στις επισυναπτόμενες λίστες, με αναλυτικές πληροφορίες και φωτογραφίες.

Τα μηχανήματα και ο πάγιος εξοπλισμός, πωλούνται απευθείας από το Τμήμα Περιουσίας της Τράπεζας, ενώ για τα οχήματα η Τράπεζα έχει συνάψει συνεργασία με εταιρία εμπορίας αυτοκινήτων, μέσω της οποίας θα πραγματοποιούνται οι μεταβιβάσεις.

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις