Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Άλλες Υπηρεσίες

Πάντα δίπλα στην επιχείρησή σας

Eγγυητικές Επιστολές

Η Attica Bank σας παρέχει τη δυνατότητα να αυξήσετε τον κύκλο εργασιών της επιχείρησής σας, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς κ.ο.κ.

Έχετε τη δυνατοτητα να εκδώσετε όλα τα είδη Εγγυητικών Επιστολών σε ευρώ και σε συνάλλαγμα.

Είδη Εγγυητικών Επιστολών

  • Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής.
  • Εγγυητικές Επιστολές καλής εκτέλεσης.
  • Εγγυητικές Επιστολές λήψης προκαταβολής.
  • Εγγυητικές Επιστολές ανάληψης δεκάτων.
  • Εγγυητικές Επιστολές καλής πληρωμής

Για αναλυτικές πληροφορίες

για τους λεπτομερείς όρους διάθεσης του παραπάνω προϊόντος, απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις