Αγορά Εξοπλισμού

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας βήμα

Attica Business Εξοπλισμός

Κεφάλαιο για την Αγορά Επαγγελματικού Εξοπλισμού και επαγγελματικού μεταφορικού μέσου.

Με το τοκοχρεωλυτικό δάνειο Attica Business Εξοπλισμός,  εξοπλίζετε την επιχείρησή σας και υλοποιείτε τα αναπτυξιακά σας σχέδια μέσω της αγοράς ή ανανέωσης επαγγελματικού, μηχανολογικού ή υλικού εξοπλισμού αλλά ακόμα και την αγορά επαγγελματικού μεταφορικού μέσου, χωρίς να επηρεάζεται η βραχυχρόνια - μακροχρόνια ρευστότητα της επιχείρησης σας.  

Με το εν λόγω δάνειο προκαθορισμένης διάρκειας:

 • Χρηματοδοτείτε τις αναπτυξιακές ανάγκες της επιχείρησής σας με την αγορά / ανανέωση των παγίων στις εγκαταστάσεις της προκειμένου να καταστεί πιο ανταγωνιστική αλλά και να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα
 • Έχετε προνομιακό επιτόκιο για αγορά ηλεκτρικού επαγγελματικού αυτοκινήτου ή οποιουδήποτε εξοπλισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Καλύπτετε την άμεση ανάγκη ανανέωσης της επιχείρησής σας χωρίς τη διατάραξη της ρευστότητάς της έχοντας να επιλέξετε ανάμεσα σε μηνιαίες / τριμηνιαίες καταβολές στη δόση του δανείου σας αυξάνοντας παράλληλα την αξία των παγίων στοιχείων της
 • Μεγάλη διάρκεια δανείου. Επιλέγεται τη συχνότητα αποπληρωμής και τη διάρκεια του δανείου επιτυγχάνοντας καλύτερο προγραμματισμό των υποχρεώσεων της επιχείρησης
 • Αξιοποιείτε περιουσιακά στοιχεία για τη μείωση του κόστους του δανείου

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ύψος Χρηματοδότησης

  Σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Ελάχιστο ποσό χρηματοδότησης €10.000

 •  
  Επιτόκιο*

  Κυμαινόμενο επιτόκιο, 3Μ Euribor πλέον περιθωρίου (spread) από 3,50% έως 7,50% πλέον Εισφοράς Ν.128/75 (σήμερα 0,60%). Το επιτόκιο εξαρτάται από το είδος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων ενώ δίνεται και η δυνατότητα αξιολόγησης του τύπου της επένδυσης κυρίως για την αγορά υβριδικών επαγγελματικών αυτοκινήτων ή οποιουδήποτε εξοπλισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

 •  
  Διάρκεια Δανείου

  Από 24 έως 120 μήνες.

 •  
  Περίοδος Χάριτος

  Δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος έως και 24 μήνες χωρίς κεφαλαιοποίηση τόκων