Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία παρακαλούμε εισάγετε τα 6 πρώτα ψηφία της Attica Bank κάρτας σας