Εξοφλήσετε τις οφειλές σας στο δημόσιο με

Εξόφληση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) μέσω πιστωτικών καρτών Attica Card Visa

H Attica Bank προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα εξόφλησης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) μέσω των πιστωτικών καρτών Attica Card Visa.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Εξόφληση Φόρου Εισοδήματος μέσω Πιστωτικών Καρτών Attica Card Visa

H Attica Bank προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα εξόφλησης του Φόρου Εισοδήματος μέσω των πιστωτικών καρτών Attica Card Visa.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Πληρωμή Παγίου Τέλους Κτηματογράφησης μέσω Πιστωτικών Καρτών Attica Bank

H Attica Bank προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα εξόφλησης του Παγίου Τέλους Κτηματογράφησης μέσω των πιστωτικών καρτών Attica Card Visa.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας μέσω Πιστωτικών Καρτών Attica Bank

H Attica Bank προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας μέσω των πιστωτικών καρτών Attica Card Visa.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...