Συχνές Ερωτήσεις

Λογαριασμός Μισθοδοσίας

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε στο κατάστημα προκειμένου να ανοίξετε Λογαριασμό Μισθοδοσίας Ταμιευτηρίου είναι:

  • Εκκαθαριστικά Σημειώματα
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ΔΕΗ
  • Λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας
  • Βεβαίωση εργοδότη ή αναγγελία πρόσληψης ή αν ήδη εργάζεσθε αρκετό καιρό πίνακα προσωπικού

Έκδοση Πιστωτικής Κάρτας

Επισκεφθείτε το πλησιέστερο σε εσάς κατάστημα της Attica Bank καθώς θα χρειαστεί εξέταση του αιτήματός σας.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε στο κατάστημα προκειμένου να δρομολογηθεί το αίτημά σας προς εξέταση είναι:

  • Εκκαθαριστικά Σημειώματα των 2 τελευταίων φορολογικών ετών
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ
  • Λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας
  • Πρόσφατο αντίγραφο μισθοδοσίας (για μισθωτούς υπαλλήλους) ή Τελευταίο έντυπο Ε3