Η Attica Bank

#AllazoumeMazi

Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK

 1. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικό μέλος, Eκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
 3. Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 4. Βασιλική (Βάλερυ) Σκούμπα του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος
 5. Ευθύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 6. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Ριχάρδος – Αντώνιος Λαμπίρης του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Μαρία -Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. Χρήστος Αλεξάκης του Απόλλωνα, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 11. Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 12. Θεόδωρος Καρακάσης του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 13. Κωνσταντίνος- Βασίλειος Αδαμόπουλος του Γρηγορίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Ατομικά Ποσοστά Συμμετοχής Μελών Δ.Σ. - Χρήση 2022

Ατομικά Ποσοστά Συμμετοχής Μελών Δ.Σ. - Χρήση 2021

Ατομικά Ποσοστά Συμμετοχής Μελών Δ.Σ. - Χρήση 2020

Ατομικά Ποσοστά Συμμετοχής Μελών Δ.Σ. - Χρήση 2019