Η Attica Bank

#AllazoumeMazi

Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK

  1. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
  2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
  3. Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  4. Βασιλική Σκούμπα του Χρήστου,  Εκτελεστικό Μέλος
  5. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  6. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  7. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  8. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  9. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Ατομικά Ποσοστά Συμμετοχής Μελών Δ.Σ. - Χρήση 2022

Ατομικά Ποσοστά Συμμετοχής Μελών Δ.Σ. - Χρήση 2021

Ατομικά Ποσοστά Συμμετοχής Μελών Δ.Σ. - Χρήση 2020

Ατομικά Ποσοστά Συμμετοχής Μελών Δ.Σ. - Χρήση 2019

 

 

Δημοφιλή Νέα