Η Attica Bank

Μαζί πιο ισχυροί

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Μακέδος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  2. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  3. Θεόδωρος Πανταλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
  4. Αλέξιος Πελέκης, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  5. Ηλίας Μπέτσης, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  6. Σωτήριος Καρκαλάκος, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  7. Χρήστος - Στέργιος Γκλαβάνης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  8. Χαρίκλεια Βαρδακάρη, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  9. Βενετία Κουσία, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

 

Συμμετοχή σε Επιτροπές

Ατομικά Ποσοστά Συμμετοχής Μελών Δ.Σ. - Χρήση 2019

Ατομικά Ποσοστά Συμμετοχής Μελών Δ.Σ. - Χρήση 2020

Δημοφιλή Νέα