Η Attica Bank

Μαζί πιο ισχυροί

Διοίκηση

Πρόεδρος Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Μητρόπουλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
 2. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
 3. Θεόδωρος Πανταλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 4. Αθανάσιος Τσάδαρης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 5. Ιωάννης Τσακιράκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 6. Χαράλαμπος Μπριλάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 7. Γεώργιος Παναγιώτου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 8. Γεώργιος Βλαχάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 9. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 10. Δημήτριος Τζαννίνης, μη εκτελεστικό μέλος
 11. Αθανάσιος Σταθόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
 12. Ζαχαρούλα Παπαθεοδώρου, πρόσθετο, μη εκτελεστικό μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008

Δημοφιλή Νέα