Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK

 1. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
 2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
 3. Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 4. Ειρήνη Μαραγκουδάκη του Ιωάννη, Εντεταλμένη Εκτελεστική Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 5. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 6. Μάρκος Κούτης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Patrick Horend του Dieter, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 11. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Συμμετοχή σε Επιτροπές

Ατομικά Ποσοστά Συμμετοχής Μελών Δ.Σ. - Χρήση 2019

Ατομικά Ποσοστά Συμμετοχής Μελών Δ.Σ. - Χρήση 2020

Ατομικά Ποσοστά Συμμετοχής Μελών Δ.Σ. - Χρήση 2021