Έδρα

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Ομήρου 23, 10672 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-3669000

www.atticabank.gr

SWIFT/BIC: ATTIGRAA