Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι άνθρωποι είναι η δύναμή μας

Πρακτική Άσκηση

Κατεβάστε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο πατώντας εδώ.

* Με την υποβολή του βιογραφικού σας η Τράπεζα συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την αξιολόγηση της αίτησής σας προς εργασία. Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην οποία προβαίνει η Τράπεζα και για την ενημέρωσή σας αναφορικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να δείτε το πλήρες έντυπο ενημέρωσης.

Δημοφιλή Νέα