Στεγαστικά Προϊόντα

Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει και καλύψτε κάθε μορφής στεγαστική ανάγκη.

Πρόγραμμα Σταθερού Επιτοκίου

Προσφέρεται με επιτόκιo μειωμένo κατά 0,25%, σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα μας σταθερού επιτοκίου για τα τρία έτη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Επιτόκιο

  Σταθερό για ένα έτος από 5,80% και σταθερό για τρία έτη από 5,75%. Μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου, το επιτόκιο γίνεται κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου (spread) από 4,00% (οι οφειλέτες επιβαρύνονται και με την εκάστοτε εισφορά του Ν.128/75 υπέρ του Δημοσίου).

 • Έξοδα Διαχείρισης

  Με έκπτωση 30% στα έξοδα διαχείρισης.

 • Πιστωτικές Κάρτες

  Με χορήγηση των πιστωτικών καρτών VISA, χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης για πάντα και ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο.

Πρόγραμμα Σταθερού Επιτοκίου Επαγγελματικής Στέγης

Προσφέρεται με επιτόκιo μειωμένo κατά 0,25%, σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα μας σταθερού επιτοκίου επαγγελματικής στέγης για τα τρία έτη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Επιτόκιο

  Σταθερό για ένα έτος από 6,60% και σταθερό για τρία έτη από 6,55%. Μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου, το επιτόκιο γίνεται κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου (spread) από 5,00% (οι οφειλέτες επιβαρύνονται και με την εκάστοτε εισφορά του Ν.128/75 υπέρ του Δημοσίου).

 • Έξοδα Διαχείρισης

  Με έκπτωση 30% στα έξοδα διαχείρισης.

 • Πιστωτικές Κάρτες

  Με χορήγηση των πιστωτικών καρτών VISA, χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης για πάντα και ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο.