Στεγαστικά Προϊόντα

Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει και καλύψτε κάθε μορφής στεγαστική ανάγκη.

Πρόγραμμα Σταθερού Επιτοκίου

Προσφέρεται με μειωμένo επιτόκιo, σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα μας σταθερού επιτοκίου για τα τρία έτη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Επιτόκιο

  Σταθερό για τρία έτη από 5,75% - 6,05%. Μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου, το επιτόκιο γίνεται κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνός πλέον περιθωρίου (spread) από 4,00% - 6,00% (οι οφειλέτες επιβαρύνονται και με την εκάστοτε εισφορά του Ν.128/75 υπέρ του Δημοσίου).

 •  
  Έξοδα Διαχείρισης

  Με έκπτωση 30% στα έξοδα διαχείρισης.

 •  
  Πιστωτικές Κάρτες

  Με χορήγηση των πιστωτικών καρτών VISA, χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης και ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο.

Πρόγραμμα Κυμαινόμενου Επιτοκίου Επαγγελματικής Στέγης

Προσφέρεται με μειωμένo επιτόκιo,  σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα μας σταθερού επιτοκίου επαγγελματικής στέγης για τα τρία έτη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνός πλέον περιθωρίου (spread) από 4,75% - 6,50% (οι οφειλέτες επιβαρύνονται και με την εκάστοτε εισφορά του Ν.128/75 υπέρ του Δημοσίου).

 •  
  Έξοδα Διαχείρισης

  Με έκπτωση 30% στα έξοδα διαχείρισης.

 •  
  Πιστωτικές Κάρτες

  Με χορήγηση των πιστωτικών καρτών VISA, χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης και ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο.